Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

8 juni 2022

Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen

Steunmaatregelen lijken de branche als geheel vooralsnog op de rails te houden

Ondanks opnieuw tijdelijke sluitingen in verband met corona heeft de detailhandel in 2021 over het geheel genomen behoorlijk gepresteerd. De consumentenbestedingen zijn aangetrokken en in veel segmenten van de branche was sprake van een inhaalvraag. De omzet en winst zijn gestegen, maar binnen de detailhandel zijn de verschillen behoorlijk.

Groei omzet en winst, maar niet over de hele linie

Voor de detailhandel als geheel is de omzetgroei in 2021 uitgekomen op ruim 5%, tegenover bijna 10% een jaar eerder. De winstgroei bedraagt 22,5%, ten opzichte van ruim 42% in 2020. Zowel qua winst- als omzetontwikkeling blijft de branche achter bij het mkb-gemiddelde, maar de onderlinge verschillen binnen de retail zijn zoals gezegd erg groot. Zo heeft ruim de helft (51%) van de retailondernemers de winst met 50% of meer zien toenemen, terwijl 32% de winst juist met 50% of meer heeft zien kelderen.

Als we vergelijken met de situatie voor de coronacrisis, dan heeft de detailhandel het goed gedaan. Zowel de omzet- (+22%) als de winstontwikkeling (+77%) was in 2021 aanzienlijk beter dan in 2019. In deze vergelijking presteert de branche zowel qua omzet als winst beter dan het mkb-gemiddelde.

NOW drukt stijging personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2021 met 3,4% opnieuw minder hard gestegen dan in voorgaande jaren. Dit kan te maken hebben met de NOW-regeling die op deze post in mindering is gebracht. De NOW kan ook worden geboekt bij overige bedrijfsopbrengsten. Die post is in de detailhandel dan ook flink gestegen (ruim 106%). Het lijkt er dus op dat relatief veel detaillisten van de steunmaatregelen van de overheid gebruik hebben gemaakt. De loongroei is uitgekomen op 3,3% (tegenover +4,9% in het mkb) en vooral de pensioenpremies kwamen hoger uit.

Vermogenspositie vertekend

Het eigen vermogen in de detailhandel is opnieuw fors gestegen, veel steviger nog dan in de jaren voor corona: +26,3%. Verder zijn de langlopende schulden met bijna 5% gedaald en de kortlopende schulden met bijna 5% toegenomen. De vermogenspositie is weliswaar verbeterd, maar in bepaalde segmenten van de detailhandel moet relatief veel uitgestelde belastingschuld worden terugbetaald. Dit is een punt van zorg, zeker gezien alle onzekerheid die nog boven de markt hangt.

Financiële positie verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de detailhandel is duidelijk verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is uitgekomen op bijna 86. De branche presteert daarmee min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde, dat licht verbeterde naar ruim 86%. Wel merken we op dat de verschillen binnen de branche ook op dit vlak aanzienlijk zijn.

Gerelateerde artikelen

Kun je de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

Kun je de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

20-06-2022

Gemengde kosten zijn kosten die deels een privékarakter hebben. Daarom mag je ze maar ten dele aftrekken van de winst. Je hebt voor de aftrekbeperking de keuze uit twee opties. Jouw keuze mag je herzien, zolang jouw aanslag niet definitief vaststaat, aldus de rechter.
De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien

De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien

14-06-2022

De bouw heeft ook in 2021 groei laten zien, maar door het relatief sterke voorgaande jaar steekt die wat magertjes af bij het mkb-gemiddelde. Absoluut gezien blijft de bouw echter goed draaien, al zijn de onzekerheid en de bouwkosten inmiddels sterk toegenomen. De netto-omzet is in 2021 met bijna 5% gestegen en de winstgroei is uitgekomen op ruim 7%.
Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

13-06-2022

Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het laatste financiële nieuws. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.