Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

8 februari 2021

Versoepeling administratieve verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021

Als werkgever heb je voor de loonbelasting te maken met veel administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis versoepelt de overheid een aantal van deze verplichtingen. Dit was eerst tot 1 april, maar is verlengd tot 1 juli 2021.

Administratieve verplichtingen

Administratieve verplichtingen hebben vaak te maken met het correct kunnen inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering. Zo moet je van jouw werknemers bijvoorbeeld de identiteit vaststellen en controleren. Ook kunnen scholieren en studenten bijvoorbeeld een verklaring inleveren, waardoor je minder loonheffing hoeft in te houden.

Sancties

Kun je vanwege de coronacrisis niet aan alle gestelde administratieve verplichtingen voldoen, dan krijg je hiervoor geen sanctie opgelegd. Voor een werknemer waarvan je de identiteit nog niet hebt kunnen vaststellen, krijg je dus geen boete en hoef je ook het anoniementarief niet toe te passen.

LET OP!

Je moet al jouw administratieve verplichtingen weer nakomen zodra dit weer mogelijk is, of wanneer de versoepeling wordt opgeheven. Anders kunt u wel een sanctie krijgen.

Uitstel verlengd

De versoepeling gold in eerste instantie tot 1 april 2021, maar is vanwege de aanhoudende coronacrisis verlengd tot 1 juli van dit jaar.

Belangrijk! Dat je niet aan jouw administratieve verplichtingen kunt voldoen, moet aantoonbaar te wijten zijn aan corona. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat jouw werknemers thuiswerken.

Ook KIA voor Bed & Breakfast?

Ook KIA voor Bed & Breakfast?

14-09-2022

Veel Nederlanders verhuren af en toe kamers of een deel van hun woning aan vakantiegangers. Kun je dan voor dit deel van jouw woning ook de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen claimen? En waar hangt dit vanaf?
Woningmarkt

Woningmarkt

21-09-2022

Het kabinet neemt geen ingrijpende maatregelen om de woningmarkt te hervormen. Wel wordt de belastingheffing op het beleggen in vastgoed via meerdere maatregelen verhoogd en de hypotheekaftrek verder verlaagd. Lees hier de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt in het Belastingplan 2023.
Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober

Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober

16-09-2022

Wil je het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) stopzetten of juist laten starten per 1 januari 2023? Dan moet je vóór 1 oktober a.s. actie ondernemen.
Afkoop deel pensioen half jaar vertraagd

Afkoop deel pensioen half jaar vertraagd

30-08-2022

Werknemers die met pensioen gaan, kunnen maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. Deze optie zou per 1 januari 2023 ingaan, maar is met een half jaar uitgesteld. De ingangsdatum wordt daardoor 1 juli 2023.
Overstap pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel toegestaan?

Overstap pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel toegestaan?

13-09-2022

Als dga kun je geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Maar als je een dergelijk pensioen nog hebt, mag je dit dan anders waarderen? En mag je dan een pensioen dat is gewaardeerd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel waarderen op basis van het omslagstelsel? De meningen zijn verdeeld, zo bleek onlangs.