Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

23 juni 2022

Update lonenspecial 2022: overige corona-actualiteiten voor werkgever

Uitstel van betaling

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen en hebben hiervoor bijzonder uitstel van betaling gekregen. Van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 krijgen ondernemers de tijd om de belastingschuld af te betalen die zij hebben opgebouwd tijdens hun bijzonder uitstel.

Let op!

Het uitstel betreft alleen belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 lag.

Ruime betalingsregeling

Alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moeten weer tijdig worden voldaan. Het is van belang om vanaf 1 april 2022 tijdig aangifte te doen en de belasting te betalen. Wordt hieraan voldaan, dan bestaat er recht op een ruimhartige betalingsregeling.

Opgebouwde schulden tot 1 april 2022 onder het bijzondere uitstel hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald. Daarbij krijgen ondernemers vijf jaar de tijd (tot 1 oktober 2027) om deze belastingschulden terug te betalen.

Let op!

Het kabinet heeft besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen. Het kabinet heeft wel een internetconsultatie gestart waarin ondernemers vragen konden beantwoorden over het uitstel van betaling. Met deze internetconsultatie beoogt het kabinet het overleg over het uitstel van betaling breed vorm te geven en inzicht te verkrijgen in de mogelijke knelpunten. De internetconsultatie is inmiddels gesloten. De uitkomsten zijn bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet bekend.

Wat als er vanaf 1 april 2022 betalingsproblemen zijn?

Nu de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan wellicht geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Kunnen de nieuwe belastingen niet op tijd worden voldaan? Dan kan volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aangevraagd worden of een betalingsregeling overeengekomen worden. Denk hierbij ook aan het tijdig melden van de betalingsonmacht.

Invorderingsrente

De invorderingsrente was vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit lage percentage blijft gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

G-rekening

Doet een werkgever zaken met een uitzendbureau of onderaannemer, dan is het veelal gebruikelijk een deel van de betaling op de g-rekening te storten. Een werkgever is hierdoor gevrijwaard voor niet door het uitzendbureau of de aannemer betaalde heffingen. Voor het uitzendbureau of de aannemer is deze betaling meestal minder prettig, omdat hij moeilijker aan zijn geld kan komen.

Advies is deze betalingen op de g-rekening te blijven storten. Als het bedrijf waar de werkgever mee werkt zijn loonheffingen niet meer kan betalen, blijft het risico beperkt. Bovendien gelden versoepelde regelingen voor opname van gelden van de g-rekening, zodat het nadeel van het uitzendbureau of de aannemer beperkt blijft. Deze versoepelde g-rekeningregeling hangt samen met het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Het geldt daarom alleen voor bedragen waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. De versoepeling geldt tot het einde van het bijzonder uitstel, inclusief de betalingsregeling, dus uiterlijk tot 1 oktober 2027.

Gerelateerde artikelen

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022

19-07-2022

Ben je bestuurder van een vereniging of stichting? Zorg dat je op de hoogte bent van alle actualiteiten. Zo kun je tijdig inspelen op veranderingen en hiermee jouw voordeel doen.
Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

04-08-2022

Wie een woning verhuurt, gaat hierover vanaf volgend jaar, 2023, fors meer belasting betalen, als het aan het kabinet ligt. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 fors te verhogen.
Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?

Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?

26-07-2022

Je kunt de kosten van tijdelijk verblijf van jouw werknemers onder voorwaarden onbelast hen vergoeden of verstrekken. Hiervoor geldt binnen de werkkostenregeling een zogeheten gerichte vrijstelling. Als je hiervan gebruik wilt maken zonder onderliggende bewijsstukken (‘bonnetjes’), kan dit door aan te sluiten bij de vergoedingen aan ambtenaren op dienstreis.
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 
Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden

Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden

22-07-2022

Vanaf 1 augustus 2022 gelden gewijzigde arbeidsrechtelijke regels. Dit is het gevolg van de implementatie van de wet die de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de wet moet implementeren. In deze advieswijzer gaan we nader in op wat dat voor jou als werkgever betekent en waar je op moet letten.