Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

3 augustus 2022

Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast

De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.

NL leert door

De subsidieregeling ‘NL leert door’ is een op scholing gerichte subsidieregeling, in het leven geroepen tijdens de coronacrisis. Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd komt hiervoor in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of iemand in loondienst is, een flexibel contract heeft of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de regeling gebruikmaken van gratis scholing.

Geen kopie ID-bewijs meer bewaren

Er is nu dus een aantal zaken gewijzigd in deze regeling. Een van de wijzigingen is het vervallen van de verplichting om van de deelnemers een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren. Deze eis blijkt in strijd met de privacywetgeving. De identiteit van de deelnemers moet nog wel worden vastgesteld en worden vastgelegd door middel van het formulier ‘Verklaring controle ID-bewijs van deelnemer’. Dit is te downloaden via de site.

Let op!

Samenwerkingsverbanden zullen verzocht worden al gemaakte kopieën te vernietigen en de Verklaring controle ID-bewijs van deelnemers in de administratie op te nemen.

EVC-procedures

Voor EVC-procedures (Erkenning voor Verworven Competenties) is geregeld dat de prestatieverklaring - die is opgenomen in een bijlage bij de regeling - de basis is voor de bepaling of een EVC-procedure voor subsidie in aanmerking komt.

Verlenging looptijden

Een andere wijziging betreft de verlenging van de looptijd voor de uitvoering van activiteiten van 16 naar 20 maanden. In de praktijk bleek dat de termijn van 16 maanden hiervoor te kort was.

Ook is de looptijd verlengd waarin een verzoek tot verlaging van de subsidie kan worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan gedaan worden om te voorkomen dat de subsidie komt te vervallen omdat onvoldoende activiteiten zijn gerealiseerd. Met deze aanpassing is het mogelijk om tot uiterlijk 16 maanden na de oorspronkelijke subsidieverlenging een verzoek in te dienen voor verlaging tot maximaal 50% van het laatst verleende subsidiebedrag.

Gerelateerde artikelen

Ondernemingen

Ondernemingen

21-09-2022

Van aanpassing van de tarieven voor box 2 tot het vervallen van de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de dga: ook voor ondernemingen brengt het Belastingplan 2023 de nodige wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar jij als ondernemer op moet letten.
Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3

Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3

05-09-2022

Diegenen die geen of te laat bezwaar maakten tegen box 3 krijgen geen rechtsherstel. Diverse media melden dat Haagse bronnen dat bevestigen.
Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging

Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging

19-09-2022

Door de voorgenomen bijzondere minimumloonsverhoging per 1 januari 2023 stijgt ook de uitkering van jouw werknemer die het minimumloon verdient en die aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof opneemt. Houd dit als werkgever in de gaten.
Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag

Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag

22-09-2022

De zelfstandigenaftrek wordt de komende vijf jaar zeer sterk verminderd en uiteindelijk teruggebracht naar € 900 in 2027. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 6.310.
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het laatste financiële nieuws. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.