Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

20 mei 2021

Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget 

Per 1 januari 2022 treedt de subsidieregeling STAP-budget in werking. Dan wordt ook de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Kosten voor scholing komen dan niet meer in aftrek bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022. In plaats daarvan kun je dus een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling.

Let op!

De definitieve subsidieregeling STAP-budget wordt rond de zomer van 2021 verwacht.

Subsidieregeling

De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door het UWV. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Met de subsidieregeling kunnen mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dat budget is voor les-, cursus-, college- of examengeld en kosten van verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Ook kosten voor een procedure waarbij eerder opgedane competenties worden erkend (EVC-procedure) komen in aanmerking. Jaarlijks is € 218 miljoen beschikbaar waarmee minimaal 100.000 mensen aanspraak kunnen maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Werkenden en niet-werkenden kunnen maximaal € 1.000 (inclusief btw) budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het budget kan een aanvulling zijn op andere tegemoetkomingen van bijvoorbeeld werkgever, gemeente of UWV.

Aanvraag indienen

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over zes tijdvakken per jaar. Per tijdvak kan een aanvraag worden ingediend met een online aanvraagformulier. Is het beschikbare bedrag voor een bepaald tijdvak uitgeput? Dan worden reeds ingediende aanvragen doorgeschoven naar het eerstvolgende tijdvak.

Tip!

Wees op tijd met het aanvragen van het STAP-budget. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Scholingsactiviteiten

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. Dat register wordt door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bijgehouden. Het gaat om:

  • een opleiding of training dat door een erkend instituut wordt verzorgd en opleidt tot een bepaalde kwalificatie
  • een EVC-procedure, uitgevoerd door een EVC-aanbieder
  • bedrijfsopleidingen, cursussen of trainingen

Gaat het om een meerjarige scholingsactiviteit? Dan moet het budget per opleidingsjaar worden aangevraagd en toegekend.

Voorwaarden

De aanvrager van een STAP-budget:

  • is een (familielid van een) burger van de EU
  • moet tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn
  • moet in de afgelopen twee jaar minimaal zes maanden volksverzekerd zijn (bijvoorbeeld AOW, ANW, WLZ)
  • ontvangt geen studiefinanciering of lerarenbeurs
  • mag maximaal één keer per jaar STAP-budget aanvragen
  • volgt een scholingsactiviteit van een erkende STAP-aanbieder
  • start de scholingsactiviteit binnen zes maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend

Let op! Het is wel de bedoeling dat de scholing wordt afgerond. Anders kan de ontvangen subsidie worden teruggevorderd.

Tip!

Maak in de aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021 nog gebruik van de dan nog geldende fiscale aftrek scholingskosten.

Heb je vragen over de subsidieregeling STAP-budget? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Steunpakket drie maanden verlengd

Steunpakket drie maanden verlengd

31-05-2021

De financiële steunmaatregelen aan bedrijven die vanwege corona in moeilijkheden verkeren, worden ook de komende maanden voortgezet (tot en met september). Bovendien mogen belastingschulden op een later moment en in een langzamer tempo worden afgelost. Dit heeft het kabinet donderdag 27 mei bekendgemaakt.
Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
TVL Q2 verruimd: kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen omzetverlies

TVL Q2 verruimd: kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen omzetverlies

25-05-2021

De referteperiode voor de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor het tweede kwartaal van dit jaar, van april t/m juni 2021 dus, kent een verruiming. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze het omzetverlies vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van 2020.
Wat wil je weten over de digitale bewaarplicht?

Wat wil je weten over de digitale bewaarplicht?

09-06-2021

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.
Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

10-06-2021

Als je als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. Je ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.