Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

12 januari 2022

Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Heeft een werknemer over 12 maanden een hoger loon dan dit bedrag, dan telt het hogere loon.

Wanneer moet je een transitievergoeding betalen?

Is sprake van een beëindiging van het dienstverband op initiatief van jou als werkgever -en soms op initiatief van de werknemer-, dan ben je de betreffende werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Denk aan het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, het opzeggen van de arbeidsovereenkomst na een verkregen ontslagvergunning van het UWV of aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Als sprake is van een ontbindingsverzoek waarbij de werknemer het initiatief heeft genomen, dan geldt dat er alleen sprake is van een transitievergoeding als de kantonrechter tot het oordeel komt dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever, wat niet snel wordt aangenomen.

Jaarlijkse aanpassing maximumtransitievergoeding

Die transitievergoeding kent een maximale vergoeding die jaarlijks aangepast wordt aan de hand van de ontwikkeling van de marktcontractlonen. Deze wordt geraamd op 2,2%.

Momenteel is het maximale bedrag dat aan transitievergoeding betaald moet worden € 84.000. Bij verhoging met 2,2% resulteert dit in een bedrag van € 85.848. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

Met de onderhavige regeling wordt daarom met ingang van 1 januari 2022 het bedrag van € 84.000 verhoogd naar € 86.000. Het moet gaan om een netto dienstverband. Is de werknemer er enige tijd tussenuit geweest dan tellen die maanden niet mee voor het recht op een transitievergoeding.

Let op!

Overigens blijft gelden dat als de werknemer over twaalf maanden een loon heeft dat hoger is dan dat maximumbedrag, het hogere loon als maximum geldt.

Voorbeeld

Stel een werknemer is 55 jaar oud en 33 jaar in dienst met als laatste functie financieel directeur. Hij verdient € 12.000 bruto inclusief vakantiebijslag per maand. Stel dat hij in 2022 wordt ontslagen. Hoe hoog is dan zijn transitievergoeding?

De berekening gaat als volgt: 33 x (1/3 x € 12.000) = € 132.000

Dit is hoger dan de maximale transitievergoeding van € 86.000 die voor 2022 geldt en ook hoger dan zijn jaarsalaris dat € 120.000 bruto bedraagt. Om die reden heeft hij recht op € 120.000 bruto aan transitievergoeding dat gelijkstaat aan zijn maximale jaarsalaris.

Gerelateerde artikelen

Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

10-01-2022

Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.
Wet tegemoetkomingen loondomein

Wet tegemoetkomingen loondomein

13-01-2022

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2022 uit drie onderdelen: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV).
  Waarom blijft er zo 'weinig' over van mijn eindejaarsbonus?

  Waarom blijft er zo 'weinig' over van mijn eindejaarsbonus?

  29-12-2021

  Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,5% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 49,5%?
  Nieuws

  Nieuws

  Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het laatste financiële nieuws. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.