Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

24 mei 2022

Lever extra info TVL binnen twee weken aan!

Heb je de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd en heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzocht om extra informatie, lever deze dan binnen twee weken na dit verzoek aan. Ontvangt men deze info te laat, dan krijg je de TVL namelijk niet uitbetaald.


TVL

De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die tijdens de coronacrisis hun omzet flink hebben zien dalen. De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage omzetverlies en van de omvang van de vaste lasten. Voor deze omvang wordt uitgegaan van branchegemiddelden.

Extra info

Voor het verstrekken van de tegemoetkoming heeft de uitvoerende organisatie RVO soms extra informatie nodig. Ondernemers die hierover bericht ontvangen, moeten de gevraagde info binnen twee weken na het verzoek van de RVO aanleveren.

EU-regelgeving

De gestelde deadlines hangen samen met Europese regelgeving. Op basis van deze regelgeving mag de RVO maar tot uiterlijk 30 juni 2022 TVL-aanvragen verlenen.

Uitzonderingen

Voor starters die de TVL hebben aangevraagd voor het laatste kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 geldt de deadline van 30 juni niet. Ook voor de afhandeling van bezwaarschriften tegen de definitieve vaststelling van de TVL geldt de deadline niet.

Gerelateerde artikelen

Betalingsregelingen TVL verruimd

Betalingsregelingen TVL verruimd

03-01-2022

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het aantal betalingsregelingen voor terugbetaling van de TVL verruimd. Te veel ontvangen TVL kan voortaan ook in 18 of 24 maanden worden terugbetaald.
Kun je de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

Kun je de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

20-06-2022

Gemengde kosten zijn kosten die deels een privékarakter hebben. Daarom mag je ze maar ten dele aftrekken van de winst. Je hebt voor de aftrekbeperking de keuze uit twee opties. Jouw keuze mag je herzien, zolang jouw aanslag niet definitief vaststaat, aldus de rechter.
Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

16-06-2022

Ontvangt een werknemer een vergoeding voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht van zijn werkgever? Dan zal deze vaak belastingvrij zijn.
Welke reiskosten kun je in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?

Welke reiskosten kun je in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?

30-05-2022

Reiskosten in verband met het werk kun je, binnen bepaalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet besloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen.
Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten

Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten

09-06-2022

De horeca heeft over 2021 een positieve ontwikkeling van de omzet en winst laten zien, maar flinke kanttekeningen zijn op hun plaats. De steunpakketten waren in 2021 veel beter dan in 2020 en deze vertekenen het beeld. Daarnaast is de branche wat betreft omzet nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis en zijn de onderlinge verschillen groot.