Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

28 juli 2022

Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op jouw onderneming

De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiële informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. Deze rapportageplicht heeft ook gevolgen voor het mkb.

CSRD

De CSRD is een verruiming van de bestaande EU Directive (NFRD), die alleen verplicht was voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De CSRD geldt voor alle grote ondernemingen en wordt vanaf 2024 trapsgewijs ingevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor middelgrote en kleine ondernemingen, omdat de CSRD informatie uit de waardeketen vereist.

Waarom de CSRD?

De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van het klimaat: het eerste klimaatneutrale continent worden. Via de Europese Green Deal is er een actieplan opgesteld om dit te bereiken. De CSRD is een van de instrumenten die de EU inzet om haar ambitieuze doel te realiseren. De richtlijn heeft tot doel de kwaliteit en vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie van ondernemingen te bevorderen over ESG-onderwerpen door de invoering van een Europees raamwerk (ESRS). Daarnaast komt er een controleplicht op de informatie (beperkte mate van zekerheid), waardoor greenwashing (duurzaamheidsfraude) voorkomen moet worden.

Voor welke bedrijven is deze richtlijn van toepassing?

De CSRD gaat gelden voor grote ondernemingen. Bedrijven worden gezien als grote ondernemingen als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie kenmerken voldoen:

  • minimaal 250 fte personeelsleden
  • minimaal € 40 miljoen omzet
  • minimaal € 20 miljoen balanstotaal

Let op!

Middelgrote en kleine ondernemingen zijn voorlopig vrijgesteld van de CSRD. Het keteneffect van de verplichting (de CSRD vraagt ook inzicht in de impact van ondernemingen in de waardeketen) en andere Europese maatregelen kunnen er wel voor zorgen dat zij op het gebied van verduurzamen sneller actie moeten ondernemen. Ben je een middelgrote of kleine onderneming? Dan is het raadzaam de ontwikkelingen te blijven volgen en voorbereidingen te treffen rondom transparantie op duurzaamheidsgebied. Denk bijvoorbeeld om te beginnen aan inzicht in jouw CO2-voetafdruk of aan jouw grondstofgebruik.

Wat is de scope van de regelgeving?

De CSRD is een rapportageplicht op het vlak van ESG (Environmental, Social en Governance). De regelgeving vereist dat ondernemingen transparant zijn over hun impact. Niet alleen hun eigen impact, maar ook de impact die de onderneming heeft op de keten waarin zij actief is. De impact van grote ondernemingen kan namelijk voor een belangrijk deel in de waardeketen liggen en daarom is het van belang om deze waardeketen mee te nemen in de rapportage.

Wanneer is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving zal naar verwachting 1 december 2022 geïmplementeerd worden door de lidstaten. Er is vervolgens gekozen voor een trapsgewijze invoering vanaf de aanvang van het boekjaar 2024.

Voor boekjaren die aanvangen op of na:

  • 1 januari 2024: NFRD-plichtige ondernemingen, zijnde de beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers (rapportage in 2025 over gegevens van 2024)
  • 1 januari 2025: grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen (rapportage in 2026 over gegevens van 2025)
  • 1 januari 2026: beursgenoteerde mkb-ondernemingen en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (rapportage in 2027 over gegevens van 2026)

Let op!

Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging, adviseren wij je om tijdig, al in 2022, te starten met het maken van beleid, het starten met het meten en sturen op ESG-indicatoren en het opstellen van rapportages. Zo ben je op tijd klaar voor de CSRD en pluk je daarmee direct de voordelen van verduurzaming.

Gerelateerde artikelen

Nieuws

Nieuws

Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het laatste financiële nieuws. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 
Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag

Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag

22-09-2022

De zelfstandigenaftrek wordt de komende vijf jaar zeer sterk verminderd en uiteindelijk teruggebracht naar € 900 in 2027. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 6.310.
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

15-09-2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel dga-taks genoemd, aangenomen. Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen bv, het bedrag boven die € 700.000 belasten in box 2.
Overige eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

Overige eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

21-09-2022

Hoe zit het met de bedrijfsopvolgingsregeling in 2023? En hoeveel worden de belastingen op tabak, alcoholvrije dranken (frisdrank) en lachgas verhoogd? Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen zetten we voor jou op een rij. Ook geven we aan welke onderwerpen nog ontbraken in het Belastingplan 2023.
Overstap pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel toegestaan?

Overstap pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel toegestaan?

13-09-2022

Als dga kun je geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Maar als je een dergelijk pensioen nog hebt, mag je dit dan anders waarderen? En mag je dan een pensioen dat is gewaardeerd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel waarderen op basis van het omslagstelsel? De meningen zijn verdeeld, zo bleek onlangs.