Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

Vrijdag 13 april 2022

Huidige reiskostenvergoedingen onder de loep

Het ministerie van Financiën gaat dit jaar, 2022, nog onderzoek doen naar de reiskostenvergoedingen van werknemers. Dit blijkt uit antwoord op Kamervragen over de invloed van de gestegen brandstofprijzen op het woon-werkverkeer.

Reiskostenvergoeding in CAO

Bekend is dat een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer in 51 van de 98 grootste CAO’s is opgenomen. De vergoeding ligt vaker op of boven, dan onder de vrijgestelde vergoeding van € 0,19 per kilometer. De vergoeding in de betreffende CAO’s varieert van 8 tot 40 eurocent per kilometer.

Onderzoek

In het aangekondigde onderzoek zal worden bekeken welk deel van de werkgevers een onbelaste reiskostenvergoeding geeft aan werknemers met vervoerskosten en tot welk bedrag. Ook wordt meegenomen hoe dit is verdeeld over verschillende kilometerklassen, inkomensklassen, soort werk en soort vervoermiddel. De uitkomsten van het onderzoek zullen nog in 2022 verschijnen.

Verlaging accijns en btw

Het ministerie heeft met betrekking tot de Kamervragen ook gewezen op de accijnsverlaging en de aangekondigde btw-verlaging op brandstoffen per 1 juli 2022. Gewezen wordt verder op het feit dat in het coalitieakkoord al het voornemen is opgenomen de belastingvrije vergoeding voor reiskosten te verhogen. De Tweede Kamer heeft er via een motie al op aangedrongen deze verhoogde vrijstelling eerder in te voeren dan de geplande datum van 1 januari 2024.

Tip!

Een hogere onbelaste vergoeding dan € 0,19 per kilometer kan wel via de werkkostenregeling worden verstrekt.

Afspraak werkgever en werknemer

Het kabinet wijst er wel op dat de verhoging van de belastingvrije vergoeding slechts de mogelijkheid biedt aan werkgevers en werknemers om hierover afspraken te maken en dat het kabinet zelf hierover niets heeft te zeggen.

Gerelateerde artikelen

Zorg voor registratie reiskostenvergoedingen

Zorg voor registratie reiskostenvergoedingen

25-02-2022

Als je als werkgever de zakelijke reiskosten van jouw werknemers vergoedt, kan dit grotendeels onbelast. Daarvoor is wel vereist dat je de vergoedingen afdoende onderbouwt, anders riskeer je een naheffing met eventueel een boete.
Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

16-06-2022

Ontvangt een werknemer een vergoeding voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht van zijn werkgever? Dan zal deze vaak belastingvrij zijn.
Kun je de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

Kun je de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

20-06-2022

Gemengde kosten zijn kosten die deels een privékarakter hebben. Daarom mag je ze maar ten dele aftrekken van de winst. Je hebt voor de aftrekbeperking de keuze uit twee opties. Jouw keuze mag je herzien, zolang jouw aanslag niet definitief vaststaat, aldus de rechter.
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het laatste financiële nieuws. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
Update lonenspecial 2022: wet tegemoetkomingen loondomein

Update lonenspecial 2022: wet tegemoetkomingen loondomein

23-06-2022

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2022 uit drie onderdelen: LIV, jeugd-LIV en LKV. Meer over de uitbetalingen tegemoetkomingen en de voorwaarden.
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.