Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

30 juni 2021

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van jouw activiteiten volgens de SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kun je een verzoek indienen tot afwijking van de SBI-code als deze afwijken van jouw hoofdactiviteiten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van jouw omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, en dus niet op basis van de werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op de SBI-code.

Herzieningsverzoek

Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kun je een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder jouw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Jouw te laten toetsen hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan jouw nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.

Indienen verzoek

Het verzoek moet je digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heb je eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. DigiD kun je gebruiken indien je degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Let op!

Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Toelichting vereist

In jouw verzoek geef je een toelichting waarin je uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij jouw bedrijfsactiviteiten. Ook moet je informatie verstrekken over jouw omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van jouw omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de door jou gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of jouw grootboek zijn.

Bezwaarprocedure

Je kunt geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep er een bezwaar dan wordt gekeken of volgens de nieuwe normen je wellicht toch recht hebt op TVL.

Gerelateerde artikelen

Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen

Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen

09-08-2022

Het kabinet werkt aan voorstellen voor een nieuwe belasting op sparen en beleggen. Daarbij wordt ook gedacht aan een belasting op vermogensaanwas. De Tweede Kamer heeft in een motie verzocht om hierbij liquiditeitsproblemen voor belastingplichtigen te voorkomen.
Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3

02-08-2022

Heb je recht op het rechtsherstel box 3? En ben je binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heb je ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van een ‘goedkeuring’ van de staatsecretaris bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting.
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 
Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op jouw onderneming

Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op jouw onderneming

28-07-2022

De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiële informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. Deze rapportageplicht heeft ook gevolgen voor het mkb.
Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast

Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast

03-08-2022

De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.