Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

3 januari 2021

Controleer jouw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Heb je onlangs de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Dan doe je er goed aan deze te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Gedifferentieerde Whk-premie

Elk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat je het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een premie voor de Ziektewet (ZW).

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Dan krijg je ook een beschikking toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor je eigenrisicodrager bent op 0% te staan.

Ben je een kleine werkgever (25 werknemers of minder), dan betaal je een vaste sectorale premie. Dan krijg je een mededeling van de Belastingdienst met de premie voor 2022.

Wat moet je controleren

Controleer of de juiste loonsommen zijn gebruikt voor de berekening van de Whk-premie. Ook is het van belang dat je controleert of de uitkeringslasten terecht aan jouw organisatie zijn toegerekend. Ga goed na of de bedragen kloppen. Wanneer sprake is geweest van een overgang van onderneming, check dan ook goed of dat correct is verwerkt.

Tip!

Voor een goede controle kun je een specificatie van de juiste instroomgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Geen beschikking ontvangen?

Heb je de Whk-beschikking niet ontvangen of kun je deze niet terugvinden? Dan kun je een duplicaat aanvragen bij de Belastingdienst. De mogelijkheid om een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers.

Bezwaar binnen zes weken

Mocht de beschikking niet kloppen, dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde premie. Als de controle wat meer tijd vraagt, kun je beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen.

Let op!

De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen geldt niet voor de premiemededeling van de Belastingdienst die kleine werkgevers ontvangen.

Gerelateerde artikelen

TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten

TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten

11-05-2022

De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 werd gebaseerd op de SBI-code van een bedrijf. De rechter heeft echter besloten dat voor dit kwartaal rekening gehouden moet worden met de werkelijke activiteiten van een bedrijf als deze afwijken van de SBI-code.
Lever extra info TVL binnen twee weken aan!

Lever extra info TVL binnen twee weken aan!

24-05-2022

Heb je de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd en heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzocht om extra informatie, lever deze dan binnen twee weken na dit verzoek aan.
Wat als je het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

Wat als je het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

23-05-2022

Als je tegen de box 3-heffing in jouw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel je krijgt. Wat kun je nog doen als je het niet eens bent met dat rechtsherstel?
Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd

Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd

04-05-2022

Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen vanwege verliezen door corona voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Minister Helder heeft de tegemoetkomingsregelingen TASO en de TVS verlengd.
STAP-budget tweede periode alweer op

STAP-budget tweede periode alweer op

06-05-2022

Het UWV meldt dat het STAP-budget voor de tweede aanvraagperiode op 3 mei 2022 rond 20.30 uur alweer op was. De derde aanvraagperiode start op 1 juli 2022.