Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

13 januari 2022

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

Kocht je in 2020 onroerende zaken, en heb je daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet je uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.

Levering onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld

De levering van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verkoper kan een btw-vrijgestelde levering echter betekenen dat hij de btw, die hij destijds bij aankoop betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het geval als er nog geen negen jaren verstreken zijn na het jaar van aankoop.

Let op!

De levering van een onroerende zaak is nooit btw-vrijgesteld en dus wel belast met btw als de levering plaatsvindt uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikname van de onroerende zaak of als er sprake is van levering van een bouwterrein. Voor deze levering is geen keuze mogelijk en geldt ook de verplichte verklaring van de koper niet.

Kiezen voor btw-belaste levering onroerende zaak

Als in principe sprake is van een btw-vrijgestelde levering, kan de verkoper van de onroerende zaak het terugbetalen van btw gelukkig voorkomen door gezamenlijk met de koper te kiezen voor een btw-belaste levering van de onroerende zaak. Deze keuze is mogelijk als de koper de onroerende zaak zowel in het jaar van aankoop als in het daaropvolgende jaar voor 90% of meer gaat gebruiken voor btw-belaste handelingen.

Tip!

Voor sommige branches geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm. Denk hierbij aan makelaars in onroerende zaken, reisbureaus, juridisch zelfstandige arbodiensten en postvervoersbedrijven.

Btw-verklaring in jaar 3

Om te controleren of de levering van de onroerende zaak terecht btw-belast geleverd is, moet de koper uiterlijk binnen vier weken na afloop van het jaar volgend op het jaar van levering schriftelijk verklaren of hij aan de 90%-norm (of in voorkomende gevallen de 70%-norm) heeft voldaan. Deze schriftelijke verklaring moet de koper zowel aan de verkoper als aan de Belastingdienst verstrekken.

Let op!
Kopers die in 2020 onroerend zaken kochten en daarbij samen met de verkoper kozen om dit met btw te belasten, moeten dus uiterlijk 28 januari 2022 zo’n schriftelijke verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.

Tip!

Is het boekjaar van de koper niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van het boekjaar van de koper plaatsvinden.

Gerelateerde artikelen

Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
Voorlopige aanslag IB 2022 nog met volledige box 3-heffing

Voorlopige aanslag IB 2022 nog met volledige box 3-heffing

18-01-2022

De Belastingdienst laat weten dat de gevolgen van het oordeel van de Hoge raad eind 2021 inzake de box 3-heffing niet verwerkt zijn in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 die momenteel worden opgelegd.
Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting

Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting

30-12-2021

Het kabinet roept ouders op om de factuur van de buitenschoolse opvang door te blijven betalen voor de periode dat deze opvang vanwege corona gesloten is. Dit is vooralsnog van 21 december 2021 tot 10 januari 2022.
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het laatste financiële nieuws. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

13-01-2022

Eind 2021 zijn de coronamaatregelen weer verscherpt. Omdat dit opnieuw grote gevolgen heeft voor ondernemers, is de loonsubsidie NOW terug, in de vorm van NOW 5.0 en NOW 6.0.
Varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

13-01-2022

Vanwege de grote mate van grensoverschrijdend werken, een Europese toezichthouder en het voorkomen van verwarring wat de taken zijn van de Inspectie SZW, is besloten om met ingang van januari 2022 de naam te veranderen in ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. Zowel in het Nederlands en Engels afgekort tot NLA.