Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

13 januari 2022

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

Kocht je in 2020 onroerende zaken, en heb je daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet je uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.

Levering onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld

De levering van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verkoper kan een btw-vrijgestelde levering echter betekenen dat hij de btw, die hij destijds bij aankoop betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het geval als er nog geen negen jaren verstreken zijn na het jaar van aankoop.

Let op!

De levering van een onroerende zaak is nooit btw-vrijgesteld en dus wel belast met btw als de levering plaatsvindt uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikname van de onroerende zaak of als er sprake is van levering van een bouwterrein. Voor deze levering is geen keuze mogelijk en geldt ook de verplichte verklaring van de koper niet.

Kiezen voor btw-belaste levering onroerende zaak

Als in principe sprake is van een btw-vrijgestelde levering, kan de verkoper van de onroerende zaak het terugbetalen van btw gelukkig voorkomen door gezamenlijk met de koper te kiezen voor een btw-belaste levering van de onroerende zaak. Deze keuze is mogelijk als de koper de onroerende zaak zowel in het jaar van aankoop als in het daaropvolgende jaar voor 90% of meer gaat gebruiken voor btw-belaste handelingen.

Tip!

Voor sommige branches geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm. Denk hierbij aan makelaars in onroerende zaken, reisbureaus, juridisch zelfstandige arbodiensten en postvervoersbedrijven.

Btw-verklaring in jaar 3

Om te controleren of de levering van de onroerende zaak terecht btw-belast geleverd is, moet de koper uiterlijk binnen vier weken na afloop van het jaar volgend op het jaar van levering schriftelijk verklaren of hij aan de 90%-norm (of in voorkomende gevallen de 70%-norm) heeft voldaan. Deze schriftelijke verklaring moet de koper zowel aan de verkoper als aan de Belastingdienst verstrekken.

Let op!
Kopers die in 2020 onroerend zaken kochten en daarbij samen met de verkoper kozen om dit met btw te belasten, moeten dus uiterlijk 28 januari 2022 zo’n schriftelijke verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.

Tip!

Is het boekjaar van de koper niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van het boekjaar van de koper plaatsvinden.

Gerelateerde artikelen

Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

09-05-2022

De subsidieregeling voor banen in de zorg, Coronabanen in de Zorg (COZO), wordt weer hervat. De voorwaarden voor de subsidie worden wel aangescherpt. Naar verwachting worden deze voorwaarden eind juni 2022 gepubliceerd en kan er vanaf dan weer aanspraak op de subsidie worden gemaakt.
Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar?

Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar?

25-05-2022

Als ondernemer ben je waarschijnlijk ook af en toe onderweg. Zijn de kosten van jouw maaltijden dan aftrekbaar en zo ja, waar hangt dit vanaf?
Geen btw voor zonnepanelen op woningen?

Geen btw voor zonnepanelen op woningen?

04-05-2022

Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen op of bij woningen belasten met 0% btw. Op deze manier worden de administratieve lasten voor vooral particulieren rond het terugvragen van btw op zonnepanelen fors verminderd. Het is de bedoeling dat het nultarief op 1 januari 2023 ingaat.
Advieswijzer Zakendoen met de eigen bv 2022

Advieswijzer Zakendoen met de eigen bv 2022

26-04-2022

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ben je in de unieke positie om zaken te doen met de eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.
TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten

TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten

11-05-2022

De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 werd gebaseerd op de SBI-code van een bedrijf. De rechter heeft echter besloten dat voor dit kwartaal rekening gehouden moet worden met de werkelijke activiteiten van een bedrijf als deze afwijken van de SBI-code.