Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

17 juni 2022

Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten

Per saldo winstgroei, maar bijna vier op de tien ondernemers leveren sterk in

De meeste specialistische zakelijke dienstverleners hebben de coronacrisis achter zich gelaten en de omzet in 2021 weer boven het niveau van een jaar eerder zien uitkomen. Ook de winstontwikkeling was per saldo positief, maar de onderlinge verschillen binnen de branche waren wat dit punt betreft behoorlijk.

Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Omzet duidelijk boven niveau voor corona

De branche als geheel heeft de netto-omzet in 2021 met 12% zien toenemen. Dit betekent een forse verbetering ten opzichte van 2020 (+3,3%) en ook een sterkere groei dan het gemiddelde in het mkb (+10,1%). Ten opzichte van pre-coronajaar 2019 is de omzet met bijna 17% gestegen.

Grote verschillen in winstontwikkeling

De winstontwikkeling komt op jaarbasis uit op +25%, tegenover bijna 16% in 2020. Hiermee blijft de branche wel achter bij het mkb als geheel (+37,6%). De verschillen binnen de branche zijn ook groot. Zo heeft meer dan de helft (53%) de winst met 50% of meer zien toenemen, terwijl bijna vier op de tien ondernemers (37,5%) de winst juist met 50% of meer hebben zien dalen.

In vergelijking met 2019 is de winstgroei in 2021 per saldo uitgekomen op bijna 56%. Hiermee blijft de branche licht voor op het mkb-gemiddelde.

Adviesbureaus uitblinkers, reclame nog niet hersteld

Adviesbureaus voor management en bedrijfsvoering hebben een sterk jaar achter de rug, met een bovengemiddelde ontwikkeling van zowel de omzet als de winst. Deze deelbranche zag de winst in 2020 nog krimpen. Als we 2021 voor de adviesbureaus afzetten tegen 2019, dan zijn de cijfers voor zowel de omzet als het resultaat voor belastingen erg positief.

Advocaten en notarissen bleven wat betreft omzetontwikkeling achter bij het branchegemiddelde. Advocatenkantoren wisten de winst wel behoorlijk op te schroeven. De accountancy zag de winst in 2021 licht dalen, maar ten opzichte van 2019 is de winst bovengemiddeld sterk gestegen. Tot slot hebben de reclamebureaus in 2021 weer groei laten zien, maar de omzet is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Relatief sterke stijging loonkosten

Aan de kostenkant valt op dat de loonkosten relatief sterk zijn gestegen (+8,2%, ten opzichte van bijna 5% in het mkb). In vergelijking met 2019, voor het begin van de coronacrisis, komt de stijging nog hoger uit: +14,5%. Omdat de kosten voor sociale zekerheid en de pensioenpremies minder sterk opliepen, zijn de personeelskosten op jaarbasis al met al met bijna 8% gestegen.

Verder is de post ‘overige bedrijfsopbrengsten’ met ruim 6% toegenomen, tegenover ruim 39% voor het mkb als geheel. Het verschil met het gemiddelde is te verklaren door de NOW-steun. Deze mocht worden opgeteld bij de overige bedrijfsopbrengsten, maar de ondernemers in de zakelijke dienstverlening hebben deze steun relatief weinig aangevraagd.

Kredietwaardigheid licht vooruit

De financiële positie van bedrijven in de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening is licht verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating <1%), is uitgekomen op bijna 84. Dit betekent een lichte verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (ruim 83%). De branche blijft nu iets achter bij het mkb-gemiddelde, dat licht verbeterde naar ruim 86%.

Gerelateerde artikelen

Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB

Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB

25-05-2022

De eerste belastingschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) wordt vanaf 2023 fors ingekort. Nu nog betalen bedrijven over de eerste € 395.000 winst een tarief van 15%. Vanaf 2023 wordt die grens verlaagd naar de eerste € 200.000. Dit voorstel staat in de Voorjaarsnota.
BMKB-regeling verlengd

BMKB-regeling verlengd

16-06-2022

De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is.
Tijdelijk minder werk voor jouw werknemers?

Tijdelijk minder werk voor jouw werknemers?

21-06-2022

De Regeling Werktijdverkorting (wtv) regelt een WW-uitkering voor werknemers voor de door hen niet-gewerkte uren tijdens een korte periode dat een onderneming minder werk heeft. Tot 1 oktober 2021 konden werkgevers geen gebruikmaken van de wtv. Deze was tijdelijk vervangen door de NOW. Vanaf 1 oktober 2021 is het echter weer mogelijk om een beroep te doen op de wtv.
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.