Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

8 augustus 2022

Andere optieregeling voor startups vanaf 2023

Er komt waarschijnlijk toch een andere aandelenoptieregeling voor startups. Een eerder voorgestelde ingangsdatum van deze nieuwe regeling per 2022 was uitgesteld, maar de Tweede Kamer heeft een hiertoe strekkend wetsontwerp nu toch goedgekeurd.

De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel dit najaar behandelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet vanaf 2023 ingaat.

Huidige regeling aandelenopties startups

Op basis van de huidige wet worden aandelenopties belast op het moment dat deze optierechten worden uitgeoefend. Dat is dus het moment waarop de opties worden omgezet in aandelen. Voor startups geldt dat slechts 75% van het voordeel bij uitoefening van de aandelenopties wordt belast. Deze korting van 25% wordt berekend over maximaal € 50.000.

Voorbeeld

Een werknemer ontvangt een aandelenoptie van zijn werkgever. Na 3 jaar oefent de werknemer de aandelenoptie uit en behaalt daarmee een voordeel van € 60.000. De werkgever is een startup en voldoet aan alle voorwaarden voor de regeling. Het belastbare voordeel van de werknemer bedraagt daarom € 47.500 (€ 10.000 + 75% van € 50.000).

Let op!

Om in aanmerking te komen voor de regeling gelden voorwaarden. Informeer bij een van onze adviseurs naar deze voorwaarden.

Nieuwe regeling aandelenopties

De kortingsregeling voor startups verdwijnt volgens het wetsvoorstel per 1 januari 2023. Daar staat tegenover dat volgens het wetsvoorstel de belastingheffing over aandelenopties vanaf 2023 verschoven kan worden van het moment van uitoefening van de aandelenopties naar het moment waarop de bij uitoefening van de aandelenopties verkregen aandelen verhandelbaar zijn.

Let op!

Deze wijziging wordt voorgesteld omdat bij het verhandelbaar worden van de aandelen mogelijk makkelijker liquide middelen verkregen kunnen worden om de belastingheffing te kunnen voldoen.

Vijfjaarstermijn bij beursgenoteerde ondernemingen

Is de werkgever een beursgenoteerde onderneming, dan kan de belastingheffing maximaal tot vijf jaar na uitoefening van de aandelenopties worden uitgesteld. Gaat de werkgever pas na uitoefening van de aandelenopties naar de beurs, dan kan de belastingheffing maximaal tot vijf jaar na deze beursgang worden uitgesteld.

Let op!

Dit geldt ook als de aandelen op dat moment nog steeds niet verhandelbaar zijn.

Keuzemogelijkheid

Aangezien werknemers niet in alle gevallen gebrek aan liquiditeiten hebben, bevat het wetsvoorstel een keuzemogelijkheid voor de werknemer. Onder voorwaarden en naar keuze van de werknemer kan belastingheffing ook net als nu plaats bij uitoefening van de aandelenopties.

Tip!

Als de verwachting is dat de aandelen (sterk) in waarde gaan stijgen en de liquide middelen aanwezig zijn, leidt de keuze van belastingheffing op het moment van uitoefening van de aandelenopties waarschijnlijk tot een lagere belastingheffing.

Starters en groeiers

De nieuwe regeling is niet beperkt tot startups, maar geldt voor alle bedrijven. Aandelenopties zullen echter met name een rol spelen bij startups. Starters en groeiers hebben namelijk vaak behoefte aan goed gekwalificeerd personeel, maar hebben meestal nog onvoldoende mogelijkheden om hoge salarissen te betalen. Aandelenopties kunnen dan een alternatieve beloning vormen.

Gerelateerde artikelen

Oordeel inspecteur niet nodig bij collectief bezwaar

Oordeel inspecteur niet nodig bij collectief bezwaar

26-08-2022

Als er een uitspraak is gedaan in een zaak waarbij sprake is van 'collectief bezwaar', hoeft de inspecteur niet meer op het ingediende bezwaar te reageren. Dit besliste het Hof Den Haag onlangs in een zaak die handelde om de heffing in box 3.
Vermogen

Vermogen

21-09-2022

In het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing op sparen en beleggen in strijd is met Europees recht. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt rechtsherstel geboden aan belastingplichtigen die bezwaar hadden gemaakt of waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond. Naar aanleiding van het Kerstarrest wordt het Box 3-stelsel aangepast.
Mag ik mijn gebruikelijk loon verlagen?

Mag ik mijn gebruikelijk loon verlagen?

29-08-2022

Als dga moet je jaarlijks een gebruikelijk loon uit jouw bv opnemen. Mag je in de huidige crisistijd met af te lossen belastingschulden en hoge energierekeningen ook volstaan met wat minder? Wat zijn hiervoor de voorwaarden?
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 
Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
Toch recht op TLTO vanwege bijzondere omstandigheid

Toch recht op TLTO vanwege bijzondere omstandigheid

31-08-2022

Ondernemers die volgens de letter van de wet geen recht hadden op een subsidie volgens de TLTO, een coronasubsidie voor sierteelt en voedingstuinbouw, kunnen deze toch krijgen als er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist.