Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

25 augustus 2021

Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september

De SLIM-subsidie is een stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-bedrijven. In maart van dit jaar kon je deze subsidie al aanvragen. In september is hiervoor een tweede mogelijkheid.

Subsidie voor welke activiteiten?

De SLIM-subsidieregeling geeft subsidie voor de volgende activiteiten:

  1. Het doorlichten van jouw onderneming waaruit een ontwikkelingsplan voortvloeit. Het ontwikkelingsplan moet de scholingsbehoefte van jouw onderneming inzichtelijk maken.
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in jouw onderneming.
  3. De ondersteuning van en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die de in jouw onderneming werkzame personen stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  4. Het gedurende enige tijd aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Let op!

De regeling staat open voor drie doelgroepen: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven. De aanvraagperiode in september is alleen voor individuele mkb-ondernemingen. Voor de andere twee doelgroepen kan in 2021 geen aanvraag meer gedaan worden.

Mkb-onderneming

De aanvraagperiode in september geldt alleen voor mkb-ondernemingen. Je bent mkb-ondernemer als een kleine of middelgrote onderneming hebt:

  • Je bent een kleine onderneming als in jouw onderneming minder dan 50 personen werkzaam zijn en in 2020 jouw jaaromzet of jouw balanstotaal niet hoger was dan € 10 miljoen.
  • Je bent een middelgrote onderneming als je geen kleine onderneming bent en in jouw onderneming minder dan 250 personen werkzaam zijn en in 2020 jouw jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen was of jouw balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen.

Hoogte SLIM-subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000. Voor landbouwbedrijven bedraagt de maximale subsidie € 20.000. Voorwaarde voor de subsidie is verder dat de kosten die voor subsidie in aanmerking komen minimaal € 5.000 bedragen.

Tip!

Deze minimale kosten gelden niet als je de subsidie aanvraagt voor een praktijkleerplaats. De subsidie voor een praktijkleerplaats bedraagt € 2.700 per praktijkleerplaats.

Voor kleine ondernemingen is de subsidie voor maximaal 80% van de kosten mogelijk. Voor middelgrote ondernemingen is de subsidie gemaximeerd op 60% van de kosten. Je draagt dus altijd zelf minimaal 20% van de kosten als je een kleine onderneming bent of 40% van de kosten als je een middelgrote onderneming bent.

Aanvraagperiode

De tweede aanvraagperiode loopt van 1 september 2021 9.00 uur tot en met 30 september 2021 17.00 uur. Aanvragen moet elektronisch. Je moet je daarvoor wel eerst registreren als aanvrager.

Let op!

Er is maximaal € 15,3 miljoen subsidie beschikbaar voor deze aanvraagperiode. Als er voor een hoger bedrag subsidie wordt aangevraagd, zal ná 30 september 2021 door loting de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald worden.

Gerelateerde artikelen

Voorkom problemen bij vaststellen TVL

Voorkom problemen bij vaststellen TVL

24-08-2021

Ondernemers die de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, ervaren soms technische problemen die zich met name voordoen bij het vaststellen van het werkelijke omzetverlies. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) heeft op de site bekendgemaakt hoe hier een mouw aan is te passen.
Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
Gebruikelijk loon niet lager door ziekte

Gebruikelijk loon niet lager door ziekte

16-09-2021

Als dga moet je uit jouw bv een gebruikelijk loon opnemen. Ziekte leidt er in beginsel niet toe dat het gebruikelijk loon lager mag worden gesteld dan wettelijk is voorgeschreven, aldus rechtbank Gelderland.
Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober

Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober

13-09-2021

Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen, kunnen nog tot 1 oktober van dit jaar bijzonder uitstel aanvragen. Heb je al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit vóór 1 oktober af, dan hoef je geen verlenging aan te vragen voor de belastingen waarvoor je al bijzonder uitstel hebt.
TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen

TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen

26-08-2021

Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het derde kwartaal van dit jaar vanaf 31 augustus TVL aanvragen. Aanvragen moet digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het laatste financiële nieuws. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.