Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

21 mei 2021

Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je als werkgever je best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Corona kan hieraan soms in de weg staan en is dan een ‘deugdelijke’ reden dat je niet aan deze verplichting kunt voldoen.


Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De wet kent diverse verplichtingen voor werkgever en werknemer. Zo moet bijvoorbeeld na zes weken ziekte door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij weer aan het werk denkt te gaan.

Corona verhindert re-integratie

In bepaalde gevallen kan corona in de weg staan aan uw re-integratieverplichtingen. Het UWV kan de verplichtingen dan versoepelen als je een ‘deugdelijke grond’ kunt aanvoeren.

Deugdelijke gronden

Het UWV kent drie deugdelijke gronden. Dit is ten eerste de verplichte sluiting van jouw bedrijf vanwege corona. Ook de bedrijfssluiting na herplaatsing bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand is een deugdelijke grond, evenals het niet kunnen bieden van passend werk, bijvoorbeeld als gevolg van coronamaatregelen.

Let op!

Het niet kunnen beschermen tegen coronabesmetting of het niet kunnen doorbetalen van het loon, zijn geen deugdelijke gronden.

Re-integratieverslag

Je bent ook wettelijk verplicht om na twintig maanden ziekte een re-integratieverslag op te (laten) stellen. Vanwege dringende redenen is echter uitstel mogelijk. Dit kunnen ook redenen zijn die samenhangen met corona. Je dient dan contact op te nemen met het UWV.

Steunpakket drie maanden verlengd

Steunpakket drie maanden verlengd

31-05-2021

De financiële steunmaatregelen aan bedrijven die vanwege corona in moeilijkheden verkeren, worden ook de komende maanden voortgezet (tot en met september). Bovendien mogen belastingschulden op een later moment en in een langzamer tempo worden afgelost. Dit heeft het kabinet donderdag 27 mei bekendgemaakt.
Diensten

Diensten

Ben je ondernemer of wil je als particulier geholpen worden bij jouw financiële administratie?  Bij Kantoor Kersten helpen wij je graag. Van financiële administratie, fiscaal advies tot salarisadministratie. Op ons kun je rekenen! 
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 
Wat wil je weten over de digitale bewaarplicht?

Wat wil je weten over de digitale bewaarplicht?

09-06-2021

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.
Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles

Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles

03-06-2021

De administratieve lasten in het kader van de controles rond de NOW worden verminderd. Dit schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn een reactie op een advies van onder meer SRA.