Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

7 juni 2022

30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm

Bij toepassing van de 30%-regeling kan een werknemer uit het buitenland 30% van het loon onbelast krijgen ter compensatie van de kosten van het verblijf in Nederland. Het kabinet kondigde aan dat de 30%-regeling vanaf 2024 beperkt wordt tot de Balkenende-norm.


Buiten Nederland geworven specifieke deskundigheid

Voor de 30%-regeling geldt een aantal voorwaarden. Zo moet onder meer de werknemer buiten Nederland zijn geworven en moet de werknemer beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is in Nederland. De controle op deze laatste voorwaarde gebeurt aan de hand van het loon dat in 2022:

  • minimaal € 39.467 moet bedragen, of
  • voor werknemers met een mastertitel die jonger dan 30 jaar zijn minimaal € 30.001.

Tip!

Voor werknemers die in het kader van wetenschappelijk onderzoek of onderwijs in Nederland komen werken bij bepaalde aangewezen onderzoekinstellingen en voor artsen in opleiding tot specialist bij bepaalde aangewezen opleidingsinstituten, geldt geen salarisnorm.

Andere voorwaarden

Er gelden nog andere voorwaarden, zoals de eis van 150 kilometer (de werknemer woonde voor indiensttreding op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens) en de aanwezigheid van een beschikking 30%-regeling van de Belastingdienst.

Hoogte onbelast loon

De hoogte van het onbelaste loon is nu nog bepaald op maximaal 30% van het loon inclusief vergoeding. Vanaf 2024 wordt de 30%-regeling gemaximeerd tot de Balkenende-norm (in 2022: € 216.000).

Tip!

In de aankondiging is ook melding gemaakt van een overgangsregeling met een ingroeipad van drie jaar. Nadere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Let op!

Het betreft nog slechts een plan dat eerst nog in een wetsvoorstel moet worden opgenomen. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan.

Gerelateerde artikelen

Bovengemiddelde omzet- en winstontwikkeling in de industrie

Bovengemiddelde omzet- en winstontwikkeling in de industrie

16-06-2022

Voor de industrie is 2021 een jaar van sterk herstel geweest. Zowel wat betreft omzet als qua toegevoegde waarde heeft de branche de niveaus van voor de coronacrisis overtroffen. Over bijna de hele linie hebben industriële ondernemers geprofiteerd van een robuuste vraag. Wel zorgden schaarste en leveringsproblemen hier en daar voor een rem op de groei, maar tot nu toe heeft de branche de hogere kosten goed kunnen doorberekenen.
Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten

Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten

09-06-2022

De horeca heeft over 2021 een positieve ontwikkeling van de omzet en winst laten zien, maar flinke kanttekeningen zijn op hun plaats. De steunpakketten waren in 2021 veel beter dan in 2020 en deze vertekenen het beeld. Daarnaast is de branche wat betreft omzet nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis en zijn de onderlinge verschillen groot.
Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

16-06-2022

Ontvangt een werknemer een vergoeding voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht van zijn werkgever? Dan zal deze vaak belastingvrij zijn.
Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

13-06-2022

Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.
BMKB-regeling verlengd

BMKB-regeling verlengd

16-06-2022

De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is.